Vilka vi är

FöretagsFörmedlarna är ett paraply för fyra fristående företagsförmedlare runt om i landet. Genom samverkan uppnår vi större genomslag och täckning av marknaden - nationellt och internationellt - samtidigt som vi tillvaratar respektive mäklarföretags lokala förankring. Det innebär att vi kan förmedla kontakter på ett personligt och smidigt sätt över en stor del av landet. Vi arbetar som mäklare och konsulter i samband med företagsöverlåtelser och åtar oss både sälj- och köpuppdrag. Det betyder att vi utför analyser som grund för att värdera och presentera företag till försäljning eller att identifiera och värdera objekt som motsvarar en köpares önskemål. I båda fallen sköter vi marknadsföringen på ett seriöst och diskret sätt. Vi har bred kompetens genom långvarig erfarenhet från näringslivet. Samtliga har jobbat i ledande positioner inom tillverkning, bank, finansiering eller tjänsteföretag. Vår erfarenhet som företagsmäklare bygger på 100-tals genomförda överlåtelser inom ett stort antal branscher. Överlåtelser av kommersiella fastigheter är ett annat område vi arbetar med.
På bilden fr v: Harald Kolmert, Christer Dahl, Peter Svensson och Jan Gustafsson