Skog & trädgårdsmaskiner

Väletablerat företag i Mälardalen som säljer och servar ledande varumärken inom skog & trädgård.
Mycket god och lönsam ekonomisk utveckling.
Kundkretsen utgörs av såväl företag, som privatpersoner. Moderna och ändamålsenliga lokaler med bra hyresvillkor.
Säljes p g a ägarkretsens engagemang i andra verksamheter.

Regionkontor 

Eskilstuna

Bransch 

Handel - Verkstad

Ansvarig säljare 

Försäljning av 

Aktier alt inkråm

Ledning kan kvarstå 

Nej

Antal anställda 

4st

Tillträde 

Efter överenskommelse

Resultat 

700 tkr

Omsättning 

10 000 tkr

Lokal 

Förhyrd

Flyttbar verksamhet 

Nej

Motiv till försäljning 

Andra engagemang

Plats