Norrköping

Vår verksamhet baseras på företagsförsäljningar och företags-
förvärv för kunders, uppdragsgivares, räkning. Vår
huvudsakliga kompetens är ekonomi och juridik.

Vi har under lång tid arbetat med företagandets
villkor på de flesta områden. Vi har därför stor
erfarenhet, kunskap och förståelse för alla
problem och frågor som kan uppkomma i
samband med överlåtelse av företag.   

Vi söker nu en partner med placering i Östergötland.
Kontakta någon av oss för en förutsättningslös diskussion.