Genomförd Private Placement

Avendor FöretagsFörmedling har hjälpt Vezzel AB (publ)
med försäljning av ett konvertibelt förlagslån på 2 Mkr
inför marknadsnoteringen på NGM-listan.
Köpare var "affärsänglar" inom Avendors nätverk.

Så här skriver bolaget:
"Vezzel AB har genomfört en lyckad Private Placemant och
säkrat fortsatt expansion."


 

Region 

Helsingborg